Showcases

Background Image

join our facebook group

 

 

Nositelj projekta:

uos

 

Partneri:
 pozitiva samobor

grad samobor

 drustvo pedagoga banner
 
24 Aug, 2015

Samoborski kraj je od davnih dana obilovao zanatskim profesijama koji su se razvijali sukladno razvitku naselja i samoga Grada. Ne postoje pisani dokazi na temelju kojih bismo mogli datirati najstarije obrtničke Cehove u Samoboru ali se vjeruje da se razvijaju već od 16.stoljeća, a oni su, kao i u drugim sredinama, nastajali iz nekadašnjih bratovština.

S obzirom da se razvijanjem obrtništva razvila i potreba  udruživanja zanata kao uvjet opstanka obrtništva u Samoboru,

26.listopada 1967.godine osnovano je Udruženje obrtnika Samobor (dalje:UOS) na čelu s predsjednikom Petrom Keserićem.  UOS je osnovan sa svojim Statutom i svim Tijelima i do 1968.godine upisano je 70 članova.

UOS danas broji preko 1200 članova s područja Samobora, Svete Nedelje i Stupnika čiji broj je konstantno promjenjiv, a po sastavu je mješovito budući da obuhvaća sve struke koje postoje.

 Glavna uloga UOS-a je:

  • obavještavanje obrtnika o novostima u obrtništvu, promjenama Zakona i Pravilnika,
  • pružanje informacija o otvaranju/zatvaranju  obrta, vođenju obrta,
  • izrada ugovora o radu, prijave za fondove, odjave, otkazi
  • izrada raznih podnesaka (molbi, žalbi, normativa rada, cjenika usluga i raznih pismenih podnesaka)
  • pružanje savjeta vezanih za obrtnička zanimanja, uvjete za upis u dvojni sustav, sklapanje ugovora, savjeta o naukovanju i  informacije o polaganju pomočnićkog majstorskog ispita

Udruženje također vrši licenciranje obrtničkih radionica u suradnji sa srednjom strukovnom školom u Samoboru za sva obrtnička zanimanja. U tom smislu vodi se registar licenciranih radionica, dakle onih koje posjeduju licencu i u kojima se mogu školovati učenici, budući majstori.

Udruženje obrtnika Samobor radi na usvajanju novih tehnologija, patenata i normi i u tom pravcu organizira seminare i pruža potrebnu pomoć.

Također, jedna od uloga Udruženja je povezivanje naših obrtnika u zemlji i inozemstvu. Mnogo se radi na prezentacijama, ali i predstavljanju na sajmovima u zemlji i inozemstvu.

U okviru mogućnosti financijskog kapaciteta i Odluke o sajmovanju, Udruženje sufinancira odlazak na sajmove svojim obrtnicima, sve u svrhu pomoći u promidžbi naših članova te njihovih proizvoda i usluga.

ULOGA U PROJEKTU:

Rad na promicanju  obrtničkih zanimanja i poduzetničke kulture kod mladih kroz suradnju UOS-a i Partnera i raznih predviđenih projektnih aktivnosti te putem organizacija dviju glavnih manifestacija: „Susret mladih obrtnika“ i „Dojdi osmaš u Samobor“ te odlaskom odabranih dvaju mladih inovatora na međunarodni sajam inovacija „IENA“ u Nürnberg.

KAPACITET UOS-a i PARTNERI

UOS svoju djelatnost obavlja u sklopu Hrvatske obrtničke Komore a do sada je bio nositelj/partner u 2 EU projekta:

  • prekvalifikacija i i osposobljavanje za kristalobrusače-program Leonardo da Vinci (nositelj) i projekt SMILEinVET (partner).

Projektom će upravljati 2 zaposlenika UOS-a pravne i ekonomske struke (VSS). UOS je vlasnik 2 uredska prostora od ukupno m2 sa svom potrebnom opremom za vođenje projekta. UOS blisko surađuje sa srednjim strukovnim školama u Samoboru u cilju promocije obrtničkih obrazovnih programa prema mladima što je bitno za ostvarenje ciljeva projekata.

 

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.