Showcases

Background Image

join our facebook group

 

 

Nositelj projekta:

uos

 

Partneri:
 pozitiva samobor

grad samobor

 drustvo pedagoga banner
 
14 Mar, 2016

U užem smislu Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture, između ostalog, predstavlja sustav potpornih institucija unutar Republike Hrvatske. Njihova svrha je da postojećim ili budućim poduzetnicima olakša obavljanje ili pokretanje poduzetničke aktivnosti s ciljem poticanja gospodarskog rasta i poduzetništva te povećanje investicija i zaposlenosti.

Potporne institucije kao poticajno okruženje su:

RAZVOJNE AGENCIJE – (lokalne, županijske, određene djelatnosti) zadužene za operativno provođenje mjera za razvoj gospodarstva i poduzetništva na lokalnoj (regionalnoj) i nacionalnoj razini, poticanje i privlačenje investicija te iniciranje i realizaciju projekata poticanja gospodarskog razvitka i poduzetništva, objedinjavajući rad gospodarskih subjekata, lokalnih i regionalnih poduzetničkih institucija, te visokoobrazovnih institucija i centara znanja.

 

PODUZETNIČKI CENTRI – zadužene za operativno provođenje mjera za razvoj i poticanje poduzetništva na lokalnom i širem području (županija, regija), koji predstavljaju središta stručne i edukativne pomoći poduzetnicima radi razvoja poduzetništva u sredinama u kojima su osnovani.

 

POSLOVNI INKUBATORI – zaduženi za pomoć i podršku poduzetnicima u ranoj fazi razvoja poduzetničkih projekata. Inkubatori pružaju stručnu tehničku i edukativnu pomoć za pokretanje poduzetničkih projekata i poduzeća te njihov brz i održiv razvoj.

PODUZETNIČKI INKUBATORI – pružaju podršku uspješnom razvoju poduzetništva kroz niz poslovnih usluga i resursa, uključujući poslovne (radne) prostore po povoljnijim uvjetima za poduzetnike početnike od prve do treće godine poslovanja

INKUBATORI ZA NOVE TEHNOLOGIJE − predstavljaju specijalizirane poslovne subjekte s tematskim fokusom i usmjerenjem na područja nove (visoke) tehnologije koji podržavaju pokretanje i rast inovativnog poduzetništva kroz inkubacijske programe, te koji novoosnovanim inovativnim poduzećima sličnog profila i interesa pružaju resurse i profesionalne usluge potrebne za rast i razvoj.

 

PODUZETNIČKI AKCELERATORI – zaduženi za pružanje usluga podrške poduzetnicima u postinkubacijskoj fazi, odnosno u fazi razvoja i širenja poslovanja na domaćem i stranom tržištu.

POSLOVNI PARKOVI – sadrže fizičke prostore, zemljišta i resurse za smještaj malih, srednjih i velikih poduzetnika na komercijalnoj osnovi s posebnim fokusom na privlačenje domaćih i inozemnih investicija.

 

ZNANSTVENO-TEHNOLOŠKI PARKOVI – osnivaju se radi komercijalizacije znanstvenih rezultata, poticanja suradnje znanstvenika i gospodarstvenika.

 

CENTRI KOMPETENCIJE - provode istraživačke projekte razvojnog ili proizvodnog karaktera i razvijaju kompetencije u pojedinim područjima te s kojim drugi poslovni subjekti mogu ugovoriti usluge istraživanja i razvoja u svrhu jačanja pojedinih industrijskih grana. Usmjereni su na razvojna i primijenjena istraživanja i njihovu komercijalizaciju te potporu i jačanje intelektualnog vlasništva unutar specifičnih tematskih područja i grana kompetencije.

Detaljne informacije o svim prethodno navedenim poduzetničkim infrastrukturama možete pregledati na stranicama Jedinstvenog registra poduzetničke infrastrukutre

 

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.